Sosiaali ja terveysala

Ylempi AMK-tutkinto (Master of Health Care), 90 op

Terveyden edistämisen koulutusohjelman opetussuunnitelma 2006 - 2008

Koulutusohjelman rakenne

Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutusalan johtaminen ja kehittäminen, 30 op
Terveyden edistämisen osaaminen ja vaikuttavuus, 30 op
Opinnäytetyö (työelämän kehittämistehtävä), 30 op