Sosiaali- ja terveysala

Sosionomi (AMK), 210 op

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu monitieteisesti. Opiskelussa korostuvat teoreettiset, käytännölliset ja eettiset sisällöt. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja ne suoritetaan 3,5 vuodessa. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintoja määräajan jälkeen vuoden ajan ilman erillishakemusta. Mikäli opinnot jatkuvat vielä 4,5 vuoden jälkeen, opiskelija voi erityisperustein anoa jatkoaikaa. Opiskelijan vuosittainen keskimääräinen työaika on 1600 tuntia, joka on jaettu lukuvuosittain toteutettavaan 60 opintopisteeseen. 

Sosiaalialan koulutuksen tavoitteena on tuottaa vahva sosiaalialan ammattitaito: yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja niihin liittyvällä verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Ammattitaito sisältää:

 • asiakastyötaidot
 • työyhteisöissä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot
 • joustavan, laaja-alaisen osaamisen ja valmiuden kehittää ammattialaa ja omaa työtä
 • kehittämis- ja tutkimustaidot

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuu ammattilaisia sosiaalipalvelujen sekä muiden yhteiskunnallisten palvelujen kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtäviin sekä eri toiminta-alueiden asiakastyöhön. Sosionomit työskentelevät julkishallinnon, yhteisöjen, järjestöjen sekä yksityissektorin palveluksessa. Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistunut voi sijoittua:

 • lastensuojelun avopalveluihin, perhetyöhön, perhekotityöhön, lastensuojeluyksikköihin
 • varhaiskasvatuksen tehtäviin
 • nuorisotyöhön
 • erityiskasvatuksen tehtäviin; lasten- ja nuortenhuollon yksiköissä, koulussa
 • päihde- ja mielenterveystyöhön
 • kriminaalityöhön
 • vanhustenhuollon eri tehtäviin
 • vammaistyöhön
 • sosiaaliturvaohjaus- ja neuvontatehtävät
 • työvoimapalvelut
 • kuntoutus

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK