Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen
-sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2009

Sosiaalialan opiskelussa korostuu oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus sekä yhteistyötaidot. Ne ovat ammattitaidon olennaisia tekijöitä. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman itsensä ja ammattitaitonsa arviointikyvyt ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työssä muuttuvissa olosuhteissa. Työn tekemisen ohella opinnoissa korostuu työn kehittämisen näkökulma. Opinnoissa keskeisellä sijalla on myös tutkiva oppiminen. Sillä tarkoitetaan kriittistä, näkökulmien avartamiseen pyrkivän lähestymistavan painottamista opiskeltavien asioiden tarkastelussa. Lisäksi työtä, työyhteisöä ja organisaatiota tarkastellaan johtamisen näkökulmasta.

Sosiaalialan ylemmän AMKkoulutuksen tavoitteena on tuottaa sellainen sosiaalialan ammattitaito, jossa keskeistä on yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja niihin liittyvällä verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Ammattitaidossa painottuvat:

  • joustava, laaja-alainen osaaminen sekä valmiudet kehittää ammattialaa ja omaa työt
  • asiakastyötaidot
  • työyhteisöissä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot
  • kehittämis- ja tutkimustaidot.

Opiskeluaikana opiskelijan ohjaus ja oppiminen perustuvat henkilökohtaiseen ohjaukseen, kontakti- ja verkko-opiskeluun sekä vertais- ja yhteistoiminnalliseen opiskeluun. Eri opiskelumuodot harjaannuttavat opiskelijoita sosiaalialan työssä tarvittaviin suunnittelu-, yhteistyö-, organisointi-, työn arviointi- ja palautteen antamiskvalifikaatioihin.

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK