Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapian koulutusohjelman, fysioterapeutti (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy fysioterapian tutkimus- ja kehittämistarpeisiin. Hän valitsee oman opinnäytetyönsä aiheen ja laatii suunnitelman sen toteuttamiseksi. Opiskelija käyttää opinnäytetyössään tutkimus- ja projektityön metodologista tietoa tarkoituksenmukaisesti. Hän hyödyntää tutkimusmenetelmiä oman työnsä kannalta metodologisesti oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun perusteet sekä fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimuksen merkityksen alansa kehittymiselle. Opiskelija saa valmiuksia fysioterapian laadun kehittämiseen ja projektityöskentelyyn. Hän sisäistää fysioterapian ja kuntoutuksen tutkimuksen eettisen perustan. Hän tuottaa itsenäisesti fysioterapiaan liittyvän kirjallisen tutkimus- tai projektiraportin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opinnäytetyön opas ja toimialakohtaiset oppaat. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 2004: Tutki ja kirjoita. Opinnäytetyön kannalta tarkoituksenmukainen kirjallisuus ja ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.

Arviointi: Opinnäytetyön arvioidaan asteikolla 0-5. Lisäksi toteutetaan opinnäytetyöprosessin jatkuva arviointi. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla

Muuta: Opinnäytetyöprosessi sisältää kypsyysnäytteen, joka annetaan äidinkielellä tai vieraskielisenä opiskelijana sillä kielellä, jolla opinnäytetyö on tehty.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK