Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman hoitotyön suuntautumisen, sairaanhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opintojen rakenne
  • Perusopinnot 30 op
  • Ammattiopinnot 120 op
  • Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
  • Valinnaiset opinnot 15 op
  • Opinnäytetyö 15 op