Sosiaali- ja terveysala

Aikuiskoulutuksen sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

  PERUSOPINNOT

11,0

8,0

3,0

3,0

3,0

 

 

28,0

  Orientointi ammattikorkeakouluopintoihin                
44P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

1,5

1,5

           
  Kielet ja viestintä

 

             
44P002 Puheviestintä ja kirjallinen viestintä

1,5

1,5

           
44P003 Ruotsi        

3,0

     
44P004 1. vieras kieli    

3,0

         
44P005 Tietotekniikka työvälineenä  

3,0

           
  Ihminen ja yhteiskunta                
44P006 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta

5,0

             
44P007 Sosiologia ja sosiaalipolitiikka

3,0

2,0

           
44P008 Filosofia      

3,0

       
  AMMATTIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

107,0

  Yhteiset ammattiopinnot

11,0

8,0

 

6,0

14,0

10,0

5,0

54,0

  Ammatillisen toiminnan perusteet                
44A001 Ammatillisen toiminnan sosiaalihuollolliset ja eettiset perusteet

6,0

             
44A002 Sosiaalityö

3,0

             
44A003 Sosiaalipedagogiikka      

3,0

       
44A004 Taide sosiaalialan työssä      

3,0

       
44A005 Sosiaalialan asiakastyö ja erilaisuuden kohtaaminen

1,0

2,0

           
44A006  Terveyden edistäminen  

6,0

           
  Organisaation toiminta ja johtaminen                
44A008 Työyhteisön rakenne ja työsuojelu        

2,0

 

3,0

 
44A009 Organisaation johtaminen ja toimintaa säätelevät normit          

3,0

2,0

 
44A010 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta          

3,0

   
  Muutos ja palveluiden kehittäminen                
44A012 Hyvinvointiyhteiskunnan muutos ja työn tulevaisuus        

5,0

     
44A013 Palvelujen kehittäminen        

3,0

2,0

   
  Tutkimustoiminnan perusteet ja tiedonhaku                
44A015 Tutkimustoiminnan perusteet        

3,0

2,0

   
44A016 Tiedonhaku

1,0

     

1,0

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT              

53,0

  Yhteiset suuntaavat ammattiopinnot

6,0

6,0

9,0

9,0

 

 

 

30,0

  Sosiaalialan toiminta-alueet                
44S001 Lapsi- ja nuorisotyö

3,0

             
44S002 Seniori- ja vanhustyö

3,0

             
44S003 Vammaistyö ja kuntoutus  

3,0

           
44S004 Yhteisö- ja perusturvatyö  

3,0

           
  Mielenterveystyö                
44S029 Mielenterveystyö    

3,0

3,0

       
  Monikulttuurinen työ                
44S030 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen    

3,0

 

       
44S031 Monikulttuurisen työn perusteet      

3,0

       
  Päihde- ja huumetyö                
44S032 Päihdetyö    

3,0

         
44S033 Hoidolliset lähestymistavat, palvelut, kuntoutus ja lainsäädäntö      

3,0

       
  Lisäksi yksi seuraavista suuntaavista opintokonaisuuksista:                
  Lapsi- ja nuorisotyö    

6,5

7,5

3,0

6,0

 

23,0

44S005 Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus    

4,5

1,5

       
44S006 Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto    

2,0

6,0

       
44S007 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät        

3,0

     
44S008 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka  TAI          

3,0

   
44S009 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret        

3,0

     
44S010 Lasten ja nuorten kulttuuri          

3,0

   
  Seniori- ja vanhustyö    

7

6

7,0

3,0

 

23,0

44S012 Gerontologinen sosiaalipalvelutyö    

7,0

         
44S016 Osallistavat ja aktivoivat menetelmät      

3,0

       
44S014 Ikääntyminen ja toimintakyvyn muutokset      

3,0

       
44S015 Moniammatillisen vanhustyön alueet ja haasteet        

4,0

     
44S011 Ikäpolitiikka        

3,0

     
44S013 Seniori- ja vanhustyön tutkimus ja kehittäminen          

3,0

   
  Vammaistyö ja kuntoutus    

7

7

6,0

3,0

 

23,0

44S017 Vammainen lapsi ja perhe asiakkaana    

3,0

         
44S018 Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen    

3,0

         
44S019 Kuntoutus      

5,0

       
44S020 Arjen hallinnan tukeminen    

1,0

2,0

2,0

     
44S021 Vammaistyön erityishaasteet        

4,0

     
44S022 Vammaistyön kehittäminen          

3,0

   
  Yhteisö- ja perusturvatyö    

7,0

7,0

6,0

3,0

 

23,0

44S023 Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat    

4,0

         
44S024 Yhteisöjen uudet mahdollisuudet    

3,0

         
44S025 Sosiaaliturva      

3,0

       
44S026 Työvoimapalvelut      

4,0

       
44S027 Kuntoutustoiminta        

3,0

     
44S028 Yhteisötyön menetelmät        

3,0

3,0

   
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT        

4,5

4,5

6,0

   

15,0

  Vapaasti valittavat opinnot         

4,5

4,5

6,0

   

15,0

  HARJOITTELU

8,0

7,0

15,0

15,0

45,0

44A007 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi  

8,0

7,0

         
44A011 Organisaatioharjoittelu ja ammattianalyysi            

15,0

 
44S034 Syventävä harjoittelu ja ammattianalyysi            

15,0

 

 

  OPINNÄYTETYÖ        

2,0

3,0 

10,0 

15.0 

44S035 Opinnäytetyö        

2,0

3,0

10,0

15,0

  YHTEENSÄ              

210,0

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK