Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opintojen rakenne

Opinnäytetyö
15 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Harjoittelu
45 op

Ammatilliset opinnot
53 op
Suuntaavat ammatilliset opinnot
51 op

Perusopinnot
31 op

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on opiskeluvalmiuksien luominen, itseohjautuvan ja tutkivan oppimisen virittäminen sekä orientoituminen sosiaalialaan.

Ammatilliset opinnot

Ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön saaden valmiuksia sekä ammattitehtävien suorittamiseen että niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opiskelija valitsee 23 opintopisteen laajuiset vaihtoehtoiset ammattiopinnot neljästä eri vaihtoehdosta: lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö, vammaistyö ja kuntoutus sekä yhteisö- ja perus-turvatyö. Lisäksi opiskelija suorittaa mielenterveystyöstä, monikulttuurisesta työstä ja päihdetyöstä 6 opintopisteen opinnot jokaisesta täydentämään ja syventämään suuntaavia opintoja.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle toisaalta laaja-alaisuutta, mikä tarkoittaa ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, asioiden problematisointia sekä yksilöllisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien rinnakkaista tarkastelua. Toisaalta opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä johonkin sosiaalialan erityisalueeseen ja syventää näin osaamistaan.

Harjoittelu

Käytännön harjoittelujen tuella opiskelija voi syventää osaamistaan. Opintoihin sisältyy 45 opintopisteen laajuinen käytännön opiskelu kolmessa vaiheessa, jolloin opiskelija paneutuu työelämässä tai työelämäprojektissa sosiaalialan työhön valitsemallaan toiminta-alueella.

Vapaasti valittavat

Tutkintoon sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi valita joko sosiaali- ja terveysalan omista tai ammattikorkeakoulun yhteisistä valinnaisista opinnoista. Suositeltavaa on, että opiskelijat käyttävät myös muiden yksiköiden tarjoamia opintomahdollisuuksia ammattitaitonsa monipuolistamiseen ja syventämiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön aihevalinnalla opiskelija voi suunnata oman opiskelunsa ja tulevan ammattitaitonsa painotusta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK