Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 30 op

Tavoitteet: Opiskelija toimii oman alansa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja koordinoijana. Opiskelija käyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää tutkimustietoa oman alansa työssä. Opiskelija sisäistää alansa kehittämistyön tärkeyden ja tarkastelee kriittisesti kehittämisen tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyönä kehittämistehtävän yhteistyössä työyhteisön tai projekti organisaation sekä alan asiantuntijoiden kanssa huomioiden toiminnassaan sosiaali- ja terveydenhuollon työn eettiset näkökohdat ja uuden tutkitun tiedon hyödyntämisen ja käyttöön soveltamisen. Opiskelija kehittää kohdettaan laadukkaaksi, käyttöön soveltuvaksi toimintamalliksi/tuotteeksi yhdessä työyhteisön asiantuntija tiimien ja ohjaajiensa kanssa. Opiskelija  hyödyntää sähköistä viestintää ja uutta hyvinvointi-teknologiaa kehittämistyössään ja arvioi tuottamansa toimintamallin / tuotteen toimivuutta.

Sisältö: Ohjattu opinnäytetyö, yhteistyö työyhteisössä. Aiheseminaarit I (5op) I lk :opinäytetyön aiheen työstäminen, siihen liittyvä tiedonhaku, aiheeseen liittyvän tutkimuksen ja oman aikaisemman tutkimuksen analysointi, tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opinnäytetyöhön liittyvät sopimukset työyhteisössä ja ammattikorkeakoulussa, mentoreiden nimeäminen. Tutkimussuunnitelmaseminaari (5 op) II lk: Tutkimussuunnitelman työstäminen, esittäminen seminaareissa ja opponointi. Tutkimusluvat ja mentoritapaamiset työpaikoilla. Tutkimusseminaarit I 10 op III lk: tutkimuksen työstäminen, väliseminaarit, esittäminen ja opponointi. Tutkimusseminaari II 10 op  IV lk: opinnäytetyön esittäminen seminaarissa ja työyhteisössä. Työn arviointi: ohjaajien , mentorin ja opponentin  lausunnot. sekä kypsyysnäyte.

Suoritusvaatimukset: Opinnäytetyön toteuttaminen, esittäminen ja arviointi ja seminaareihin osallistuminen.

Kirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes.P., Sajavaara, P. 2004, Tutki ja kirjoita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät uusimmat tutkimukset ja soveltuva menetelmäkirjallisuus opiskelijan  opinnäytetyön/kehittämistehtävän toteutuksen mukaan.

Opetuskieli FI
Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5
Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste, Arja Veijola

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK