Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opintojen rakenne

4. vuosi

Syventävät ammatilliset opinnot
60 op

Opinnäytetyö
30 op

3. vuosi
2. vuosi
1. vuosi