Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Hoitotyön koulutusohjelmasta valmistuu terveydenhuollon asiantuntijoita perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, sosiaalihuoltoon ja yksityisen ja kolmannen sektorin tehtäväalueille. Terveysalan asiantuntijuuteen liittyvä tieto ja työtehtävät muuttuvat nopeasti. Tavoitteena on, että opiskelijoissa kehittyy valmius toimia itsenäisesti terveydenhuollon ammateissa ja osallistua alansa ammatilliseen kehittämistyöhön kansainvälistyvissä toimintaympäristöissä. Koulutus sisältää EU-direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY ja 89/595/ETY vaatimukset. Sairaanhoitajan AMK-tutkinnon voi suorittaa myös aikuisryhmässä monimuoto-opintoina, jolloin etäopetusmuotojen käyttö ja itsenäisen työskentelyn osuus painottuvat. Tutkintovaatimukset ovat samat riippumatta opintojen suoritusmuodosta.

Sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sairaanhoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot, eettiset periaatteet ja säädökset. Ammatillisen toiminnan lähtökohtana ovat Suomessa esiintyvät väestön keskeisimmät terveysongelmat ja -uhat. Hoitotyö perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteen aloihin. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen edellyttää hoitotyön tiedon ja sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista sekä päätöksentekotaitoja. Sairaanhoitaja kehittää itseään hoitotyön asiantuntijana. Opiskelija voi syventää tietojaan ja taitojaan joko sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä, perioperatiivisessa ja ensihoitotyössä tai psykiatrisessa hoitotyössä.

Terveydenhoitajatutkinto (240 op) perustuu sairaanhoitajan (210 op) tutkintoon. Opinnoissa saavutetaan sekä laillistetun sairaanhoitajan että terveydenhoitajan pätevyys. Terveydenhoitaja on hoitotyön, terveyden edistämisen, terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntija. Terveydenhoitajan työssä on tärkeää terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitajan tehtäväalueeseen kuuluu osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Keskeistä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä edistämiseen. Terveydenhoitaja tekee työtään sekä itsenäisesti että asiantuntijana monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä toimien väestön, yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden kanssa terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työ edellyttää näyttöön perustuvaa osaamista sekä kykyä ja rohkeutta eläytyä ja puuttua tarvittaessa asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön asiantuntijana työyhteisössään sekä työryhmänsä jäsenenä että johtajana.

Nuorten koulutus
Aikuiskoulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK