Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu monitieteisesti. Opiskelussa korostuvat teoreettiset, käytännölliset ja eettiset sisällöt. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja ne suoritetaan 3,5 vuodessa. Opiskelijalla on oikeus jatkaa opintoja määrä-ajan jälkeen vuoden ajan ilman erillishakemusta. Mikäli opinnot jatkuvat vielä 4,5 vuoden jälkeen, opiskelija voi erityisperustein anoa jatkoaikaa. Opiskelijan vuosittainen keskimääräinen työaika on 1 600 tuntia, joka on jaettu lukuvuosittain toteutettavaan 60 opintopisteeseen. 

Sosiaalialan koulutuksen tavoitteena on tuottaa vahva sosiaalialan ammattitaito: yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja niihin liittyvällä verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Ammattitaito sisältää:

 • asiakastyötaidot
 • työyhteisöissä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot
 • joustavan, laaja-alaisen osaamisen ja valmiuden kehittää ammattialaa ja omaa työtä
 • kehittämis- ja tutkimustaidot

Sosiaalialan opiskelussa korostetaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Tutkiva oppiminen, kriittinen näkökulmien avartaminen opiskeltavien asioiden tarkastelussa, on keskeisellä sijalla opinnoissa. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman itsensä ja ammattitaitonsa arviointikyvyt ovat perusvalmiuksia opiskelussa ja sosiaalialan työssä. Opinnoissa korostetaan työn tekemisen ohella työn kehittämisen näkökulmaa.

Opetusmenetelminä käytetään luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, projekteja, yhteistoiminnallista oppimista sekä opiskelijan omaehtoista aiheeseen perehtymistä ja tiedonhankintaa. Tutustumiskäyntien, harjoittelujen sekä vierailevien työelämän edustajien kautta opiskelija perehtyy myös sosiaalialan työtilanteisiin. Koulutuksessa käydään aktiivista vuoropuhelua teorian ja käytännön välillä. Harjoitteluun liittyvissä ammattianalyyseissä opiskelija reflektoi oppimaansa, arvioi ammattitaitonsa kehittymistä ja asettaa uusia tavoitteita omalle työskentelylleen.

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuu ammattilaisia sosiaalipalvelujen sekä muiden yhteiskunnallisten palvelujen kehittämis-, suunnittelu- ja esimistehtäviin sekä eri toiminta-alueiden asiakastyöhön. Sosionomit työskentelevät julkishallinnon, yhteisöjen, järjestöjen sekä yksityissektorin palveluksessa. Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistunut voi sijoittua:

 • lastensuojelun avopalveluihin, perhetyöhön, perhekotityöhön, lastensuojeluyksiköihin
 • varhaiskasvatuksen tehtäviin
 • nuorisotyöhön
 • erityiskasvatuksen tehtäviin; lasten- ja nuortenhuollon yksiköt, koulut
 • päihde- ja mielenterveystyöhön
 • kriminaalityöhön
 • vammaistyöhön
 • ohjaus- ja neuvontatehtäviin
 • työvoimapalveluihin
 • kuntoutuspalveluihin
Nuorten koulutus
Aikuiskoulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK