Sosiaali- ja terveysala

Aikuiskoulutuksen sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

  PERUSOPINNOT

13,0

8,0

3,0

3,0

3,0

 

 

30,0

  Orientointi ammattikorkeakouluopintoihin

1,5

1,5

         

 

44P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

1,5

1,5

           
  Kielet ja viestintä

1,5

4,5

3,0

 

3,0

   

 

44P002 Puheviestintä ja kirjallinen viestintä

1,5

1,5

           
44P003 Ruotsi        

3,0

     
44P004 1. vieras kieli    

3,0

         
44P005 Tietotekniikka työvälineenä  

3,0

           
  Ihminen ja yhteiskunta

10,0

2,0

 

3,0

     

 

44P006 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta

7,0

             
44P007 Sosiologia ja sosiaalipolitiikka

3,0

2,0

           
44P008 Filosofia      

3,0

       
  AMMATTILLISET OPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 
  Yhteiset ammattilliset opinnot

11,0

6,0

 

6,0

12,0

10,0

5,0

50,0

  Ammatillisen toiminnan perusteet

10,0

6,0

 

6,0

       
44A001 Ammatillisen toiminnan sosiaalihuollolliset ja eettiset perusteet

6,0

             
44A002 Sosiaalityö      

3,0

       
44A003 Sosiaalipedagogiikka      

3,0

       
44A004 Taide sosiaalialan työssä

3,0

             
44A005 Sosiaalialan asiakastyö ja erilaisuuden kohtaaminen

1,0

2,0

           
44A006  Terveyden edistäminen  

4,0

           
  Organisaation toiminta ja johtaminen        

2,0

8,0

5,0

 
44A008 Työyhteisön rakenne ja työsuojelu        

2,0

 

3,0

 
44A009 Esimiestyö ja organisaation toimintaa säätelevät normit          

5,0

2,0

 
44A010 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta          

3,0

   
  Muutos ja palveluiden kehittäminen        

6,0

     
44A012 Hyvinvointiyhteiskunnan muutos ja työn tulevaisuus        

3,0

     
44A013 Palvelujen kehittäminen        

3,0

 

   
  Tutkimustoiminnan perusteet ja tiedonhaku

1,0

     

4,0

2,0

   
44A015 Tutkimustoiminnan perusteet        

3,0

2,0

   
44A016 Tiedonhaku

1,0

     

1,0

     
  SUUNTAAVAT AMMATTILLISET OPINNOT                            

55,0

  Yhteiset suuntaavat ammattiopinnot

6,0

6,0

9,0

9,0

 

 

 

30,0

  Sosiaalialan toiminta-alueet

6,0

6,0

           
44S001 Lapsi- ja nuorisotyö

3,0

             
44S002 Seniori- ja vanhustyö

3,0

             
44S003 Vammaistyö ja kuntoutus  

3,0

           
44S004 Yhteisö- ja perusturvatyö  

3,0

           
  Mielenterveystyö    

3,0

3,0

       
44S029 Mielenterveystyö    

3,0

3,0

       
  Monikulttuurinen työ    

3,0

3,0

       
44S030 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen    

3,0

 

       
44S031 Monikulttuurisen työn perusteet      

3,0

       
  Päihde- ja huumetyö    

3,0

3,0

       
44S032 Päihdetyö    

3,0

         
44S033 Hoidolliset lähestymistavat, palvelut, kuntoutus ja lainsäädäntö      

3,0

       
  Lisäksi yksi seuraavista suuntaavista opintokonaisuuksista:              

25,0

  Lapsi- ja nuorisotyö    

6,5

7,5

6,0

5,0

 

25,0

44S005 Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus    

4,5

1,5

       
44S006 Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto    

2,0

6,0

       
44S007 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät        

3,0

2,0

   
44S008 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI        

3,0

 

   
44S009 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret        

3,0

     
44S010 Lasten ja nuorten kulttuuri          

3,0

   
  Seniori- ja vanhustyö    

7,0

6,0

7,0

5,0

 

25,0

44S012 Gerontologinen sosiaalipalvelutyö    

7,0

         
44S016 Osallistavat ja aktivoivat menetelmät      

3,0

 

2,0

   
44S014 Ikääntyminen ja toimintakyvyn muutokset      

3,0

       
44S015 Moniammatillisen vanhustyön alueet ja haasteet        

4,0

     
44S011 Ikäpolitiikka        

3,0

     
44S013 Seniori- ja vanhustyön tutkimus ja kehittäminen          

3,0

   
  Vammaistyö ja kuntoutus    

7,0

7,0

6,0

5,0

 

25,0

44S017 Vammainen lapsi ja perhe asiakkaana    

3,0

         
44S018 Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen    

3,0

         
44S019 Kuntoutus      

5,0

       
44S020 Arjen hallinnan tukeminen    

1,0

2,0

2,0

     
44S021 Vammaistyön erityishaasteet        

4,0

2,0

   
44S022 Vammaistyön kehittäminen          

3,0

   
  Yhteisö- ja perusturvatyö    

7,0

6,0

7,0

5,0

 

25,0

44S023 Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat    

4,0

         
44S024 Yhteisöjen uudet mahdollisuudet    

3,0

         
44S025 Sosiaaliturva      

3,0

       
44S026 Työvoimapalvelut      

3,0

       
44S027 Kuntoutustoiminta        

3,0

2,0

   
44S028 Yhteisötyön menetelmät        

4,0

3,0

   
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT        

2,0

4,5

4,5

4,0

       

15,0

  Vapaasti valittavat opinnot       

2,0

4,5

4,5

4,0

   

15,0

  HARJOITTELU  

8,0

7,0

   

15,0

15,0

45,0

44A007 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi  

8,0

7,0

         
44A011 Organisaatioharjoittelu ja ammattianalyysi            

15,0

 
44S034 Syventävä harjoittelu ja ammattianalyysi            

15,0

 

 

  OPINNÄYTETYÖ                

5,0

 

10,0 

15,0 

44S035 Opinnäytetyö        

5,0

 

10,0

15,0

  YHTEENSÄ                            

210,0

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK