Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Harjoittelu

44A007 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy alan ammatilliseen toimintaan ja kehittää omia ammatillisia perusvalmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelija kykenee arvioimaan ammattitaitoaan, asiakastyötä ja omaa ammatillista kasvuaan.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu ammattialan erilaisissa asiakastyön tehtävissä. Harjoittelun päättyessä opiskelija koostaa kirjallisen ammattianalyysin, jossa hän arvioi ammatillisia valmiuksiaan ja omaa oppimistaan. Ammattianalyysit käsitellään ammattianalyysiseminaarissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ammattianalyysiin liittyvä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Harjoittelun tavoitteet ja ammattianalyysiohjeistus tarkennetaan ennen harjoittelua.

44A011 Työyhteisö- ja organisaatioharjoittelu ja ammattianalyysi, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää ammattitaitoaan perehtymällä käytännössä työyhteisön ja organisaation toimintaan sekä esimiehen työskentelyyn ja tehtäviin. Opiskelija oppii tuntemaan keskeisimmän organisaation toimintaa ohjaavan normiston ja hallinnolliset toimintaperiaatteet. Opiskelija saa valmiuksia arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja kehittäjänä. Hän tunnistaa esimiehen ja johtajan tehtävien keskeiset sisällöt ja osaa arvioida omia kykyjään toimia näissä tehtävissä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu, arviointikeskustelu, ammattianalyysi ja ammattianalyysiseminaari.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Lähdekirjallisuus ammattianalyysin aihealueen mukainen.

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Harjoittelun tavoitteet ja ammattianalyysin ohjeistus tarkennetaan ennen harjoittelua.

44S034 Syventävä harjoittelu ja ammattianalyysi, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija syventää metodista ja sisällöllistä osaamistaan suhteessa harjoittelun asettamiin teoreettisiin ja ammatillisiin valmiuksiin. Opiskelija syventää osaamistaan ja analysoi omaa ammattitaitoaan ammattianalyysissä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Ohjattu harjoittelu, arviointikeskustelu, ammattianalyysi ja ammattianalyysiseminaari.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ammattianalyysissä käytettävä aiheen mukainen kirjallinen materiaali.

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Harjoittelun tavoitteet tarkennetaan jakson alussa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK