Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö syksyllä 2009 aloittaville

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

  PERUSOPINNOT

13

8

3

3

3

 

 

30

  Orientointi ammattikorkeakouluopintoihin

1,5

1,5

         

3

44P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

1,5

1,5

           
  Kielet ja viestintä

1,5

4,5

3

 

3

   

12

44P002 Puheviestintä ja kirjallinen viestintä

1,5

1,5

           
44P003 Ruotsi        

3

     
44P004 1. vieras kieli    

3

         
44P005 Tietokone työvälineenä  

3

           
  Ihminen ja yhteiskunta

10

2

 

3

     

15

44P010 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta

7

             
44P007 Sosiologia ja sosiaalipolitiikka

3

2

           
44P008 Filosofia      

3

       
  AMMATTILLISET OPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 
  Yhteiset ammattilliset opinnot

11

6

 

6

12

10

5

50

  Ammatillisen toiminnan perusteet

10

6

 

6

     

22

44A001 Ammatillisen toiminnan sosiaalihuollolliset ja eettiset perusteet

6

             
44A002 Sosiaalityö      

3

       
44A003 Sosiaalipedagogiikka      

3

       
44A004 Taide sosiaalialan työssä

3

             
44A005 Sosiaalialan asiakastyö ja erilaisuuden kohtaaminen

1

2

           
44A017  Terveyden edistäminen  

4

           
  Organisaation toiminta ja johtaminen        

2

8

5

15

44A034 Työyhteisön rakenne ja toiminta        

2

 

3

 
44A020 Esimiestyö ja organisaation toimintaa säätelevät normit          

5

2

 
44A010 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta          

3

   
  Muutos ja palveluiden kehittäminen        

6

   

6

44A018 Hyvinvointiyhteiskunnan muutos ja työn tulevaisuus        

3

     
44A019 Palvelujen kehittäminen        

3

 

   
  Tutkimustoiminnan perusteet ja tiedonhaku

1

     

4

2

 

7

44A015 Tutkimustoiminnan perusteet        

3

2

   
44A016 Tiedonhaku

1

     

1

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT                            

55

  Yhteiset suuntaavat ammattiopinnot

6

6

9

9

 

 

 

30

  Sosiaalialan toiminta-alueet

6

6

           
44S001 Lapsi- ja nuorisotyö

3

             
44S002 Seniori- ja vanhustyö

3

             
44S003 Vammaistyö ja kuntoutus  

3

           
44S004 Yhteisö- ja perusturvatyö  

3

           
  Mielenterveystyö    

3

3

       
44S029 Mielenterveystyö    

3

3

       
  Monikulttuurinen työ    

3

3

       
44S030 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen    

3

 

       
44S031 Monikulttuurisen työn perusteet      

3

       
  Päihde- ja huumetyö    

3

3

       
44S032 Päihdetyö    

3

         
44S033 Hoidolliset lähestymistavat, palvelut, kuntoutus ja lainsäädäntö      

3

       
  Lisäksi yksi seuraavista suuntaavista opintokonaisuuksista:              

25

  Lapsi- ja nuorisotyö    

6,5

7,5

6

5

 

25

44S005 Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus    

4,5

1,5

       
44S006 Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto    

2

6

       
44S036 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät        

3

2

   
44S008 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI        

3

 

   
44S009 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret        

3

     
44S037 Lasten kulttuuri TAI          

3

   
44S038 Nuorten kulttuuri          

3

   
  Vammaistyö ja kuntoutus    

7

7

6

5

 

25

44S017 Vammainen lapsi ja perhe asiakkaana    

3

         
44S018 Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen    

3

         
44S019 Kuntoutus      

5

       
44S020 Arjen hallinnan tukeminen    

1

2

2

     
44S040 Vammaistyön erityishaasteet        

4

2

   
44S022 Vammaistyön kehittäminen          

3

   
  Yhteisö- ja perusturvatyö    

7

6

7

5

 

25

44S023 Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat    

4

         
44S024 Yhteisöjen uudet mahdollisuudet    

3

         
44S025 Sosiaaliturva      

3

       
44S041 Työvoimapalvelut      

3

       
44S042 Kuntoutustoiminta        

3

2

   
44S043 Yhteisötyön menetelmät        

4

3

   
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT        

2

4,5

4,5

4

       

15

  Vapaasti valittavat opinnot       

2

4,5

4,5

4

   

15

  HARJOITTELU  

8

7

   

15

15

45

44A007 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi  

8

7

         
44A011 Työyhteisö- ja organisaatioharjoittelu ja ammattianalyysi            

15

 
44S034 Syventävä harjoittelu ja ammattianalyysi            

15

 

 

  OPINNÄYTETYÖ                

5

 

10

15

44S035 Opinnäytetyö        

5

 

10

15

  YHTEENSÄ                            

210

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK