Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen rakenne

Opinnäytetyö
15 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Harjoittelu
45 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot
55 op
Ammatilliset opinnot
50 op

Perusopinnot
30 op

Vuositeemat

1. vuosi: Sosiaalialan asiakastyö - ammatillisen toiminnan teoreettinen ja käytännöllinen perusjäsennys
2. vuosi: Sosiaalialan asiakastyöosaamisen syventäminen 
3. vuosi: Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja organisaatio-osaaminen, tutkimus- ja kehittämis-osaaminen
4. vuosi: Kehittämis- johtamisosaaminen

Perusopinnot

Opiskelija kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja perehtyy itseohjautuvaan ja tutkivaan oppimiseen. Opiskelija orientoituu sosiaalialaan tutkimalla ja analysoimalla omaa toimintaansa, ihmisen toimintaa yleensä sekä yhteisön ja yhteiskunnan toimintaa.

Ammatilliset opinnot

Ammattillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön saaden valmiuksia sekä ammattitehtävien suorittamiseen että niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen.

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Opiskelija suorittaa sosiaalialan toiminta-alueilta (lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö, vammaistyö ja kuntoutus sekä yhteisö- ja perusturvatyö) 12 opintopistettä. Tämän jälkeen opiskelija syventää ammatillista osaamistaan valitsemallaan sosiaalialan toiminta-alueella: lapsi- ja nuorisotyö, vammaistyö ja kuntoutus tai yhteisö- ja perusturvatyö. Suuntaavien ammattiopintojen kokonaisuus koostuu valitusta vaihtoehdosta, jonka laajuus on 25 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija opiskelee mielenterveystyötä 6 opintopistettä, monikulttuurista työtä 6 opintopistettä, päihde- ja huumetyötä 6 opintopistettä.

Harjoittelu

Ammatillisiin opintoihin sisältyy 45 opintopisteen laajuinen käytännön opiskelu neljässä vaiheessa, jolloin opiskelija paneutuu työelämässä tai työelämäprojektissa sosiaalialan työhön valitsemallaan toiminta-alueella.

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija kehittää osaamistaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Valinnaisia opintoja opiskelijat suorittavat pääosin toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Opiskelija voi valita opintojaksoja sosiaalialan koulutusohjelmasta tai ammattikorkeakoulun yhteisistä valinnaisista opinnoista sekä VirtuaaliAMK:n verkko-opinnoista. Opintojaksoja pyritään järjestämään opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Valinnaiset opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1 - 5 riippuen opintojaksosta: arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa. Toteutettavat valinnaiset opintojaksot ilmoitetaan työvuosittain.

Opinnäytetyö

Suuntaaviin ammattillisiin opintoihin liittyen opiskelija tekee 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle toisaalta laaja-alaisuutta, mikä tarkoittaa ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, asioiden problematisointia sekä yksilöllisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien rinnakkaista tarkastelua. Toisaalta opiskelijalla on mahdollisuus syventyä johonkin sosiaaialan erityisalueeseen. Käytännön harjoittelujen ja vaihtoehtoisten opintojen valinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan. Myös muiden opintojaksojen tehtävien ja tenttikirjojen valinnoilla sekä opinnäytetyön aihevalinnalla opiskelija voi suunnata oman opiskelunsa ja tulevan ammattitaitonsa painotusta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK