Sosiaali- ja terveysala

Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen -sosiaalialan koulutusohjelman,  sosionomi (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen suoritustavat ja arviointi

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto perustuu monimuoto-opiskeluun. Se toteutuu kontaktiopetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös opiskelua ulkomailla tai osallistumista kansainvälisiin konferensseihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, mikä tukee sekä opinnäytetyön työstämistä että on välttämätöntä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämän monipuolisen ammattitaidon kehittymisen kannalta. Opiskelu perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jossa opiskelijat sitoutuvat tuomaan yhteiseen tietokantaan opiskelun kohteena olevia asioita ja käsittelemään niitä yhteisissä oppimistilanteissa.

Opintojen suoritustapoina ovat kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen, erityyppiset kirjalliset tehtävät, jotka tukevat kehittämishanketta. Kehittämishankkeen osalta opiskelija tuo esiteltäväksi kullekin kontaktijaksolle selvityksen hankkeen etenemisestä. Kansainvälisiin konferensseihin osallistumisesta tai ulkomailla opiskelusta opiskelija suorittaa yksilöllisen arvioitavan kehittämishanketta tukevan oppimistehtävän.

Jokainen opintokokonaisuus (teema 7 - 8 op) arvioidaan asteikolla 1 - 5 lukuun ottamatta orientaatiokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuden arvosana koostuu sekä läsnäolosta kontaktijaksolla että oppimistehtävistä ja tenteistä. Suoritustavat ohjeistetaan kuhunkin teemaan erikseen. Mikäli osasuorituksena on tentti, joka sisältää useampia kirjoja, kustakin kirjasta tulee saada vähintään hyväksytty, jotta tentti on kokonaisuudessaan suoritettu. Osasuoritusten muodostama arvosana pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (0,5:stä ylempään arvosanaan). Hylätyn suorituksen uusintakertoja on kaksi. Hylätty tentti on uusittava puolen vuoden sisällä. Uusintatenttiin voi osallistua Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman yleisinä tenttipäivinä.

Opettajat antavat palautteet tehtävistä niiden palautuksen yhteydessä suullisesti (etätehtävän purkutilaisuus) tai kirjallisesti (oppimisalustan kautta). Henkilökohtaiset palautteet annetaan oppimisalustan henkilökohtaisen sähköpostin kautta.

Opinnäytetyön arvostelu tapahtuu suhteessa sen yleisiin tavoitteisiin ja opiskelijan itse laatimiin tavoitteisiin. Arvostelijoina toimii kaksi opettajaa. Opinnäytetyön loppuarviointiin osallistuu myös kehittämistoiminnan kohdeorganisaation edustaja. Tämän lisäksi opiskelija saa vertaisarviointia opinnäytetyön esitystilaisuuksissa opponointisysteemin kautta.

Opintosuoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa niiden suorittamisesta ja rekisteröidään WinhaPro-opetushallintojärjestelmään opintojakson arvioinnin jälkeen. Opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaisesti seurata opintosuoritustensa kertymistä opintorekisteriin WinhPro-opiskelijaliittymän kautta internetissä.

Arviointiin tyytymätön opiskelija voi ottaa ensin yhteyttä arvioinnin tehneeseen opettajaan, sen jälkeen kirjallisesti johtoryhmään ja viimevaiheessa ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK