Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Harjoittelu

54A016 Orientoiva harjoittelu ja ammattianalyysi, 12 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy alan ammatilliseen toimintaan ja kehittää omia ammatillisia perusvalmiuksiaan ikääntyvien parissa. Opiskelija oppii arvioimaan ikääntyneen toimintakykyä eri toimintaympäristöissä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu ikääntyvien eri toimintaympäristöissä. Harjoittelun päättyessä opiskelija koostaa kirjallisen ammattianalyysin, jossa hän arvioi ammatillisia valmiuksiaan ja omaa oppimistaan. Ammattianalyysit käsitellään ammattianalyysiseminaarissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ammattianalyysiin liittyvä kirjallisuus

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

Muuta: Harjoittelun tavoitteet ja ammattianalyysiohjeistus tarkennetaan ennen harjoittelua. 1. lukukauden alussa orientaatio (3 op), 2. lukukautena TC, (3 op) + (5 op) harjoittelu eri toimintaympäristöissä, ammattianalyysi (1 op).

54A017 Harjoittelu ja ammattianalyysi, 15 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy ikääntyvien palveluihin ja työmenetelmiin ikääntyneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi eri toimintaympäristöissä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa ammattitaitoaan ja ammatillista kasvuaan.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu ikääntyvien eri toimintaympäristöissä. Harjoittelun päättyessä opiskelija koostaa kirjallisen ammattianalyysin, jossa hän arvioi ammatillisia valmiuksiaan ja omaa oppimistaan palveluohjauksen näkökulmasta. Ammattianalyysit käsitellään ammattianalyysiseminaarissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ammattianalyysiin liittyvä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

54A018 Harjoittelu ja ammattianalyysi, 18 op

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija perehtyy palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja organisointiin sekä oppii keskeisen työelämän normiston ja hallinnolliset periaatteet.

Sisältö: Ohjattu harjoittelu ikääntyvien eri toimintaympäristöissä. Harjoittelun päättyessä opiskelija koostaa kirjallisen ammattianalyysin, jossa hän arvioi ammatillisia valmiuksiaan ja omaa oppimistaan palveluohjauksen näkökulmasta. Ammattianalyysit käsitellään ammattianalyysiseminaarissa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ammattianalyysiin liittyvä kirjallisuus.

Arviointi: Harjoittelu hyväksytty/hylätty. Ammattianalyysin arviointi asteikolla 1 - 5.

54A019 Syventävä harjoittelu, 15 op

Opiskelija syventää metodista ja sisällöllistä osaamistaan suhteessa harjoittelun teoreettisiin ja ammatillisiin valmiuksiin. Opiskelija analysoi omaa ammattitaitoaan vanhustyössä tekemällä ammattianalyysin.