Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

  PERUSOPINNOT

5

3

5

3

6

 

 

22

54P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

1,5

1,5

             
54P002 Äidinkieli: puheviestintä ja kirjallinen viestintä

1,5

1,5

           
54P003 Ruotsin kieli         

3

     
54P004 Englannin kieli      

3

         
54P005 Tiedonhaku ja tutkimustoiminnan perusteet

2

 

2

         
54P006 Osaaminen, innovaatio ja liiketoiminta

 

     

3

     
54P007 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

 

 

 

3

         
  AMMATTILLISET OPINNOT

18

16

24

10

21

9

 

98

  Ikääntyneen hyvinvoinnin moniammatillinen arviointi, edistäminen ja tukeminen I

18

16

 

 

 

 

 

34

54A001 Ikääntymisen yhteiskunnalliset ja yksilölliset kysymykset, arvot ja etiikka

6

             
54A002 Gerontologian perusteet ja ammatillinen vuorovaikutus

6

             
54A003 Toimintakyvyn fyysiset edellytykset ja niiden arviointi  

4

 

 

       
54A004 Toimintakyvyn psyykkiset edellytykset ja niiden arviointi  

4

 

 

       
54A005 Toimintakyvyn sosiaaliset edellytykset ja niiden arviointi

 

4

           
54A006 Hoitotyön auttamismenetelmät

6

 

           
54A007 Ikääntymiseen liittyvät elämänmuutokset ja elämänhallinta I  

4

           
  Ikääntyneen hyvinvoinnin moniammatillinen arviointi, edistäminen ja tukeminen II    

24

10

 

 

 

34

54A008 Ikääntyneen sairaudet, niiden erityispiirteet ja hoito  

 

12

   

 

 

 
54A009 Ikääntyneen toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen (BPS)  

 

12

   

 

   
54A010 Osallistavat ja aktivoivat menetelmät      

5

       
54A011 Ikääntyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät      

5

 

     
  Ikääntyneen väestön palveluiden johtaminen, kehittäminen ja organisointi        

21

9

 

30

54A012 Ikääntymiseen liittyvät elämänmuutokset ja elämänhallinta II        

5

 

   
54A013 Ikääntyneen väestön palvelujen kehittäminen         

5

5

   
54A014 Organisaatio-osaaminen ja esimiestyö        

4

4

   
54A015 Työyhteisöosaaminen

 

     

7

     
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT    

4

1

2

3

3

 

15

  Ensiapu I

2

             
  Tieto- ja hyvinvointitekniikka

2

1

           
  Yrittäjyys        

2

3

   
  Muut valinnaiset  

1

1

2

1

     
  HARJOITTELU

3

9

 

15

 

18

15

60

54A016 Orientoiva harjoittelu ja ammattianalyysi

3

9

 

         
54A017 Harjoittelu ja ammattianalyysi        

15

   

 

 
54A018 Harjoittelu ja ammattianalyysi          

18

   
54A019 Syventävä harjoittelu            

15

 
  Osa harjoittelusta on integroitu teoriaopintoihin  

 

     

 

 

 

  OPINNÄYTETYÖ          

 

15

15

54A020 Opinnäytetyö        

 

 

15

 

  YHTEENSÄ              

210