Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

  PERUSOPINNOT

15

   

3

5,5

3

0,5

3

   

30

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

3

 

 

0,5

 

0,5

      
52P003 AMK:n tutkimustoiminta

 

 

3

2

           
52P004 Äidinkieli ja viestintä

3

 

                
52P005 Ruotsin kieli ja viestintä     

 

3

           
52P006 Englannin kieli ja viestintä     

 

  

3

         
52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta  

  

 

  

    

3

    
52P008 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta

3

               
52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede

3

               
52P010 Tietotekniikka

3

  

 

  

           
  AMMATILLISET OPINNOT

15

27

22

21

18,5

19,5

27

   

150

  Yhteiset ammatilliset opinnot

15

27

22

21

18,5

16,5

     

120

  Hoitotyön perusteet

7,5

10,5

           

18

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana

3

  

 

 

           
52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka

3

3

 

 

           
52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö

1,5

1,5

 

 

         
52A000 Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu

 

6

                 

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

6

5,5

3

 

 

1,5

    

16

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia

 

4,5

1,5

 

           
52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi

3

1

                
52A006 Anatomia ja fysiologia

3

 

1,5

     

1,5

     

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

1,5

6

    

1,5

       

9

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka  

3

                
52A008 Ravitsemus ja terveysliikunta

1,5

1,5

                
52A009 Yhteistyö ja monikulttuurisuus  

1,5

     

1,5

         

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

 

5

16

            

21

52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

 

3

                
52A011 Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito  

1

2

              
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö  

1

2

               

 

52A014 Ohjattu harjoittelu     

12

 

 

       

 

 

Työikäisten hoitotyö

    

3

21

12

       

36

52A015 Työikäisten terveyden edistäminen    

3

 

       

 

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito    

 

3

3

       
52A017 Ohjattu harjoittelu        

18

9

         

 

 

Ikääntyneiden hoitotyö

      

 

5

6

    

11

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen        

2

       
52A019 Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito        

3

       
52A020 Ohjattu harjoittelu          

6

     
 

Mielenterveystyö

         

9

   

9

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito          

3

     
52A022 Harjoittelu          

6

     
  Suuntaavat ammatilliset opinnot            

 

3

27

   

30

  Hoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot         

 

3

27

 

 

  Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö          

3

   

3

52A023

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

      

 

 

3

      
52AS01

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

        

 

 

27

 

27

52AS02 Asiantuntijuus sisätautipotilaan hoitotyössä            

 

3

    
52AS03 Erityiskysymykset sisätautipotilaan hoitotyössä          

 

3

   
52AS04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito           

 

 

3

    
52AS00 Harjoittelu         

 

 

18

   
  TAI                  
52AK01

Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito

         

 

27

 

 

52AK02 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

 

3

   
52AK03 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

3

   
52AK04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3

   
52AK00 Harjoittelu            

18

   
  TAI                  
52AP01

Psykiatrinen hoitotyö

           

27

 

 

52AP02 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3

   
52AP03 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3

   
52AP04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3

   
52AP00 Harjoittelu            

 

18

    
 

Hoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op  

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Hoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

52A025 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  Terveydenhoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot          

 

 

30

30

60

 

Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö

            

10

 

10

52AT01 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö            

4

   
52AT02 Harjoittelu            

6

   
 

Lapsen terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT03 Lapsen terveydenhoitotyö            

4

   
52AT04 Harjoittelu            

6

   
 

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT05 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö            

4

   
52AT06 Harjoittelu            

6

   
 

Työikäisen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT07 Työikäisen terveydenhoitotyö              

4

 
52AT08 Harjoittelu              

6

 
 

Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT09 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö              

4

 
52AT10 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu              

6

 
 

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen

             

10

10

52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen              

5

 
52AT12 Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä              

5

 
 

Terveydenhoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op  

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Terveydenhoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

52A025 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  YHTEENSÄ  (hoitotyön sv)                

210

    YHTEENSÄ (terveydenhoitotyön sv)                                

240

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK