Sosiaali- ja terveysala

Lähiesimiestyö ja työn kehittäminen, erikoistumisopintojen opetussuunnitelma 2010 - 2011

Koulutus antaa teoreettista tietoa ja käytännön valmiuksia toimia lähiesimiehenä julkisella tai yksityisellä sektorilla tai yhdistyksissä sekä kehittää johtamisen avulla omaa lähiesimiestyötään ja ammattialaansa muuttuvissa toimintaympäristöissä.