Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Ylempään AMK -tutkintoon koulutetaan yhteistyössä KTAMK:n ja alueen työelämän kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisia terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita. Tutkinnon tavoitteena on turvata Pohjois-Suomen alueelle työelämän tarpeita vastaava osaamisen taso terveyden edistämistyössä. Ylemmän AMK -tutkinnon suorittanut terveyden edistämisen asiantuntija tuntee alueensa olosuhteet ja osaa tuottaa soveltuvia ratkaisu- ja toimintamalleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvonta-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitehtäviin. Koulutuksessa vahvistetaan ammattikorkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä alueellisen työelämän kehittymiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on, että terveyden edistämisen asiantuntija tuntee alueensa olosuhteet ja osaa tuottaa soveltuvia ratkaisu- ja toimintamalleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvonta-, suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitehtäviin. Koulutuksessa kehitetään uusia työkäytäntöjä vastaamaan tämän hetken asiakas-/potilaspalveluhaasteisiin yhteistyössä julkisen terveydenhuollon, yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajien kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa osana jokapäiväistä hoito- ja terveyden edistämistyötä ja kehitetään tiimi- ja verkosto-työtä sekä terveyden edistämisen indikaattoreita. Opiskelijat osallistuvat työelämän kehittämishankkeisiin ja terveyden edistämisprojekteihin.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen itsenäistä työskentelyä, lähi- ja verkko-opiskelua. Ohjaukseen osallistuu opettajia, työelämän edustajia ja asiantuntijoita riippuen kulloinkin käsiteltävänä olevan oppimistehtävän erityispiirteistä. Opiskelijat tekevät opintojensa aikana portfolion, joka toimii oman asiantuntijuuden osoittamisen ja itsearvioinnin välineenä. Opiskelua työn ohessa mahdollistetaan myös siten, että työnantajan kanssa tehdään sopimus, jossa on määritelty työyhteisön opiskelijalle mahdollistama aika ja muut resurssit.  Tällaisesta yhteistyöstä ja työnantajien sitoutumisesta hankkeisiin on positiivisia kokemuksia sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutettujen ammatillisten erikoistumisopintojen työelämälähtöisistä projekteista.

Opetusmenetelmiä ovat mm. asiantuntijaluennot, verkko-opetus, case-studyt, ryhmätyöskentelyt, draama ym. Tavoitteena soveltaa moniammatillisuutta tukevia työskentelymenetelmiä siten, että mahdollisimman usein sekä itsenäiset että lähiopiskeluun liittyvät oppimistehtävät ja opetusmenetelmät edellyttävät moniammatillista työskentelyä ryhmissä.

Opinnot voi suorittaa työn ohessa 2-3 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Aikuiskoulutus

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK