Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 30 op

Tavoite: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kriittisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Perustaa toimintansa väestön ter-veyden ja hyvinvoinnin ennakointiin ja vaikuttavuuden arviointiin soveltaen ennakointi- ja arvioin-timenetelmiä. Osaa johtaa ja hallinnoida hankkeita ja projekteja. Kehittää työtään huomioiden työelämän muutokset.

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyönä kehittämistehtävän yhteistyössä työyhteisön tai projekti organi-saation sekä alan asiantuntijoiden kanssa huomioiden toiminnassaan sosiaali- ja terveydenhuollon työn eettiset näkökohdat ja uuden tutkitun tiedon hyödyntämisen ja käyttöön soveltamisen. Opiske-lija kehittää kohdettaan laadukkaaksi, käyttöön soveltuvaksi toimintamalliksi/tuotteeksi yhdessä työyhteisön asiantuntija tiimien ja ohjaajiensa kanssa.

Sisältö: Ohjattu opinnäytetyö, yhteistyö työyhteisössä.

Aiheseminaarit I (5 op) I lk :opinnäytetyön aiheen työstäminen, siihen liittyvä tiedonhaku, aiheeseen liittyvän tutkimuksen ja oman aikaisemman tutkimuksen analysointi, tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opinnäytetyöhön liittyvät sopimukset työyhteisössä ja ammattikorkeakoulussa, mentoreiden nimeäminen.

Tutkimussuunnitelmaseminaari (5 op) II lk: Tutkimussuunnitelman työstäminen, esittäminen seminaareissa ja opponointi. Tutkimusluvat ja mentoritapaamiset työpaikoilla.

Tutkimusseminaarit I (10 op) III lk: tutkimuksen työstäminen, väliseminaarit, esittäminen ja opponointi.

Tutkimusseminaari II (10 op) IV lk: opinnäytetyön esittäminen seminaarissa ja työyhteisössä. Työn arviointi: ohjaajien , mentorin ja opponentin  lausunnot. sekä kypsyysnäyte.

Suoritusvaatimukset: Opinnäytetyön toteuttaminen, esittäminen ja arviointi ja seminaareihin osallistuminen.

Kirjallisuus:

  • Hirsjärvi, S., Remes.P., Sajavaara, P. 2008, Tutki ja kirjoita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät uusimmat kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset ja soveltuva menetelmäkirjallisuus opiskelijan opinnäytetyön/kehittämistehtävän toteutuksen mukaan.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Opettaja: Anneli Paldanius, Airi Paloste

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK