Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen sisältö syksyllä 2010 aloittaville

* opintokokonaisuuden sisällä valinnainen opintojakso

Koodi Opintojakson nimi

 1. lukukausi

2. lukukausi

3. lukukausi

4. lukukausi

Opinto- pisteet

   

 

 

 

 

  SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

 

 

       

30

  SOSIAALI- JA TERVEYS- SEKÄ KUNTOUTUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

 

 

 

   

30

  TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN METODISET VALMIUDET

 

 

     

9

STJ1000 Opiskelu työelämän kehittäjäksi

3

 

       
STJ1020 Tiedonhankinta ja eLearning

1,5

          
STJ1021 Tutkimusmenetelmät

3

1,5

       
  JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ ERI ORGANISAATIOISSA

 

 

 

   

13

  Organisaation toiminta ja johtaminen

 

 

 

  

9

STJ1043 Johtaminen ja työyhteisön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

2

2

2

    
STJ1050 Terveystalous   

3

       
  Terveyden edistämisen johtaminen  

 

 

 

4

STJ1052 Työhyvinvoinnin edistäminen  

 

2,5

   
STJ1044 Laadun arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

 

1,5

       

 

  ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

 

 

 

 

8

STJ1031 Yhteiskuntapoliittiset lähtökohdat

5

 

 

   
STJ1051 Yrittäjyys ja markkinointi

 

 

3

   
  TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN JA VAIKUTTAVUUS

 

           

30

  Terveyden edistämisen perusteet

 

 

   

3

STJ2001 Yhteisö, kulttuuri ja elinympäristö

1,5

         

 

STJ2014 Kansantautien ehkäisy, hoito ja kuntoutus

 

1,5

     
  Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit I
Ikäryhmäkohtaiset

 

 

   

6

STJ2015 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen *

 

6

     
STJ2017 Työikäisten terveyden edistäminen *

 

6

     
STJ2016 Ikääntyvien terveyden edistäminen *

 

6

     
  Terveyden edistämisen menetelmät ja toimintamallit II

 

 

 

   

4

STJ3012 Ratkaisukeskeinen työote

 

2

     
STJ3010 Draama terveyden edistämisessä *

 

 

2

   
STJ3011 Kognitiiviset menetelmät *    

2

 

   

 

STJ3031 Varhainen vuorovaikutus *  

 

2

 

 
  Terveyden edistämisen vaikuttavuus

 

 

 

 

6

STJ3020 Terveyskasvatus ja viestintä

2

2

2

   
  Moniammatillinen yhteis- ja verkostotyö  

 

 

 

4

STJ3040 Perhetyö ja varhainen puuttuminen  

 

2

 

 

STJ3044 Verkosto- ja tiimityö  

 

2

   
  Hyvinvointiteknologia

 

 

 

   

7

STJ3051 Teknologian sovellukset ja terveydenhuolto *    

3

   
STJ3052 Apuvälineet ja ympäristön hallintalaitteet *      

2

    
  Tietosuoja ja tietoturva

2

  

 

    
  OPINNÄYTETYÖ

5

5

10

10

30

  Opinnäytetyö

5

5

10

10

 
  YHTEENSÄ

 

   

 

 

90

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK