Sosiaali- ja terveysala

Terveyden edistämisen koulutusohjelman, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen rakenne

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan johtaminen ja kehittäminen

30 op

Terveyden edistämisen osaaminen ja vaikuttavuus

30 op

Opinnäytetyö (työelämän kehittämistehtävät

30 op