Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 15 op

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuuteen. Se voi olla myös osa yksi- tai monialaista ryhmätyönä tehtävää projektia tai tutkimusta, jolloin on kuitenkin voitava osoittaa kunkin opiskelijan itsenäinen panos opinnäytetystä. Opinnäytetyön tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin sekä valmiutta tarvittavien tutkimus- projektityön menetelmien hallintaan ja tieteelliseen viestintään.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi opinnäytetyön opettajalle. Opinnäytetyön ohjaaja/ohjaajat ja äidinkielen opettaja arvioivat kypsyysnäytteen hyväksytty/hylätty. Äidinkieleltään vieraskielinen opiskelija antaa kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla hän on tehnyt opinnäytetyönsä
Kirjallisuus ja muu materiaali: Kemi- Tornion ammattikorkeakoulussa on käytössä kaikille koulutusohjelmille yhteiset opinnäytetyön ohjeet ja lisäksi alakohtaiset tarkennukset. Ne ovat opiskelijoiden saatavilla toimialojen www-sivuilla.

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5, opinnäytetyön prosessi: teoriaopinnot, tutkimussuunnitelma, tutkimusseminaarit, opinnäytetyön raportointi, opinnäytetyön esittäminen, opponointi, raportin julkaisu ja tuloksista tiedottaminen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK