Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen sisältö
Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

  PERUSOPINNOT

15

   

3

5,5

3

0,5

3

   

30

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 

3

 

 

0,5

 

0,5

    

4

52P003 AMK:n tutkimustoiminta 

 

 

3

2

         

5

52P004 Äidinkieli ja viestintä 

3

 

              

3

52P005 Ruotsin kieli ja viestintä      

 

3

         

3

52P006 Englannin kieli ja viestintä      

 

  

3

       

3

52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta   

  

 

  

    

3

  

3

52P011 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta 

3

             

3

52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede 

3

             

3

52P010 Tietotekniikka

3

  

 

  

         

3

  AMMATTIOPINNOT

15

27

22

21

18,5

16,5


   

120

  Hoitotyön perusteet

7,5

10,5

           

18

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana 

3

  

 

 

         

 

52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka 

3

3

 

 

         

 

52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö 

1,5

1,5

 

 

       

 

52A000 Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu 

 

6

                 

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

6

5,5

3

 

 

1,5

    

16

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia 

 

4,5

1,5

 

         

 

52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi 

3

1

              

 

52A006 Anatomia ja fysiologia 

3

 

1,5

     

1,5

     

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

1,5

6

    

1,5

       

9 

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka   

3

               
52A025 Ravitsemus ja terveysliikunta 

1,5

1,5

           

 

 
52A026 Yhteistyö ja monikulttuurisuus   

1,5

     

1,5

     

 

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

 

5

16

            

21

52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen 

 

3

           

 

 
52A011AB Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito   

1

2

         

 

 
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö   

1

2

           

 

 

52A014 Ohjattu harjoittelu      

12

 

 

    

 

 

 

Työikäisten hoitotyö

    

3

21

12

       

36

52A015 Työikäisten terveyden edistäminen     

3

 

     

 

 

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito     

 

3

3

   

 

 
52A017/2 Ohjattu harjoittelu         


9

     

 

 

 52A017/1  Ohjattu harjoittelu
         18        
 

Ikääntyneiden hoitotyö

      

 

5

6

    

11

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen         

2

       
52A027 Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito        

3

       
52A020 Ohjattu harjoittelu           

6

     
 

Mielenterveystyö

         

9

   

9

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito           

3

     
52A022 Harjoittelu           

6

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT             

 

3

27

 

30

  Hoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat ammattiopinnot         

 

3

27

 

 

  Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö          

3

   

3

52A023

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

      

 

 

3

      
52AS00

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

        

 

 

27

 

27

52AS01 Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä             

 

3

    
52AS02 Erityiskysymykset sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä           

 

3

   
52AS03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

 

 

3

    
52AS00 Ohjattu harjoittelu          

 

 

18

   
  TAI                  
52AK01

Perioperatiivinen- ja akuuttihoitotyö

         

 

27

 

 

52AK02 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä             

 

3

   
52AK03 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä             

3

   
52AK04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito             

3

   
52AK00 Ohjattu harjoittelu             

18

   
  TAI                  
52AP01

Psykiatrinen hoitotyö

           

27

 

 

52AP02 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä             

3

   
52AP03 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä             

3

   
52AP04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito             

3

   
52AP00 Ohjattu harjoittelu             

 

18

    
 

Hoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op   

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Hoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

54A020 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  Terveydenhoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot          

 

 

30

30

60

 

Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö

            

10

 

10

52AT01 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö             

4

   
52AT02 Harjoittelu             

6

   
 

Lapsen terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT03 Lapsen terveydenhoitotyö             

4

   
52AT04 Harjoittelu            

6

   
 

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT05 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö             

4

   
52AT06 Harjoittelu            

6

   
 

Työikäisen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT07 Työikäisen terveydenhoitotyö               

4

 
52AT08 Harjoittelu              

6

 
 

Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT09 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö               

4

 
52AT10 Harjoittelu              

6

 
 

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen

             

10

10

52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen               

5

 
52AT12 Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä               

5

 
 

Terveydenhoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op   

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Terveydenhoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

52A025 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  YHTEENSÄ  (hoitotyön sv)

30

30

30

30

30

30

30

 

210

    YHTEENSÄ (terveydenhoitotyön sv)

30

30

30

30

30

27

33

30

240