Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen sisältö
Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

  PERUSOPINNOT

15

   

3

5,5

3

0,5

3

   

30

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 

3

 

 

0,5

 

0,5

    

4

52P003 AMK:n tutkimustoiminta 

 

 

3

2

         

5

52P004 Äidinkieli ja viestintä 

3

 

              

3

52P005 Ruotsin kieli ja viestintä      

 

3

         

3

52P006 Englannin kieli ja viestintä      

 

  

3

       

3

52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta   

  

 

  

    

3

  

3

52P011 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta 

3

             

3

52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede 

3

             

3

52P010 Tietotekniikka

3

  

 

  

         

3

  AMMATTIOPINNOT

15

27

22

21

18,5

16,5


   

120

  Hoitotyön perusteet

7,5

10,5

           

18

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana 

3

  

 

 

         

 

52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka 

3

3

 

 

         

 

52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö 

1,5

1,5

 

 

       

 

52A000 Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu 

 

6

                 

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

6

5,5

3

 

 

1,5

    

16

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia 

 

4,5

1,5

 

         

 

52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi 

3

1

              

 

52A006 Anatomia ja fysiologia 

3

 

1,5

     

1,5

     

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

1,5

6

    

1,5

       

9 

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka   

3

               
52A025 Ravitsemus ja terveysliikunta 

1,5

1,5

           

 

 
52A026 Yhteistyö ja monikulttuurisuus   

1,5

     

1,5

     

 

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

 

5

16

            

21

52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen 

 

3

           

 

 
52A011AB Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito   

1

2

         

 

 
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö   

1

2

           

 

 

52A014 Ohjattu harjoittelu      

12

 

 

    

 

 

 

Työikäisten hoitotyö

    

3

21

12

       

36

52A015 Työikäisten terveyden edistäminen     

3

 

     

 

 

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito     

 

3

3

   

 

 
52A017/2 Ohjattu harjoittelu         


9

     

 

 

 52A017/1  Ohjattu harjoittelu
         18        
 

Ikääntyneiden hoitotyö

      

 

5

6

    

11

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen         

2

       
52A027 Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito        

3

       
52A020 Ohjattu harjoittelu           

6

     
 

Mielenterveystyö

         

9

   

9

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito           

3

     
52A022 Harjoittelu           

6

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT             

 

3

27

 

30

  Hoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat ammattiopinnot         

 

3

27

 

 

  Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö          

3

   

3

52A023

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

      

 

 

3

      
52AS00

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

        

 

 

27

 

27

52AS01 Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä             

 

3

    
52AS02 Erityiskysymykset sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä           

 

3

   
52AS03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

 

 

3

    
52AS00 Ohjattu harjoittelu          

 

 

18

   
  TAI                  
52AK01

Perioperatiivinen- ja akuuttihoitotyö

         

 

27

 

 

52AK02 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä             

 

3

   
52AK03 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä             

3

   
52AK04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito             

3

   
52AK00 Ohjattu harjoittelu             

18

   
  TAI                  
52AP01

Psykiatrinen hoitotyö

           

27

 

 

52AP02 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä             

3

   
52AP03 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä             

3

   
52AP04 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito             

3

   
52AP00 Ohjattu harjoittelu             

 

18

    
 

Hoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op   

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Hoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

54A020 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  Terveydenhoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot          

 

 

30

30

60

 

Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö

            

10

 

10

52AT01 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö             

4

   
52AT02 Harjoittelu             

6

   
 

Lapsen terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT03 Lapsen terveydenhoitotyö             

4

   
52AT04 Harjoittelu            

6

   
 

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

           

10

 

10

52AT05 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö             

4

   
52AT06 Harjoittelu            

6

   
 

Työikäisen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT07 Työikäisen terveydenhoitotyö               

4

 
52AT08 Harjoittelu              

6

 
 

Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö

             

10

10

52AT09 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö               

4

 
52AT10 Harjoittelu              

6

 
 

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen

             

10

10

52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen               

5

 
52AT12 Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä               

5

 
 

Terveydenhoitotyön vapaasti valittavat opinnot

 

3

3

1,5

5,5

2

     

15

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op   

3

3

1,5

5,5

2

    

15

  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
   

Terveydenhoitotyön opinnäytetyö

     

2

2

3

8

 

 

15

52A025 Opinnäytetyö     

2

2

3

8

 

 

15

  YHTEENSÄ  (hoitotyön sv)

30

30

30

30

30

30

30

 

210

    YHTEENSÄ (terveydenhoitotyön sv)

30

30

30

30

30

27

33

30

240

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK