Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen sisältö 
Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

  PERUSOPINNOT

13

8

3

3

3

 

 

30

  Orientointi ammattikorkeakouluopintoihin

1,5

1,5

         

3

44P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 

1,5

1,5

           
  Kielet ja viestintä

1,5

4,5

3

 

3

   

12

44P002 Puheviestintä ja kirjallinen viestintä 

1,5

1,5

           
44P003 Ruotsi        

3

     
44P004 1. vieras kieli     

3

         
44P005 Tietokone työvälineenä   

3

           
  Ihminen ja yhteiskunta

10

2

 

3

     

15

44P010 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta 

7

             
44P007 Sosiologia ja sosiaalipolitiikka 

3

2

           
44P008 Filosofia      

3

       
  AMMATTIOPINNOT

11

6

8

13

12

10

20

80

  Ammatillisen toiminnan perusteet

10

6

 

6

     

22

44A001 Ammatillisen toiminnan sosiaalihuollolliset ja eettiset perusteet 

6

             
44A002 Sosiaalityö      

3

       
44A003 Sosiaalipedagogiikka      

3

       
44A004 Taide sosiaalialan työssä 

3

             
44A005 Sosiaalialan asiakastyö ja erilaisuuden kohtaaminen 

1

2

           
44A017  Terveyden edistäminen   

4

           
Asiakastyöharjoittelu     

8

7

     

15

44A007 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi     

8

7

       
  Organisaation toiminta ja johtaminen        

2

8

5

15

44A034 Työyhteisön rakenne ja toiminta         

2

 

3

 
44A020 Esimiestyö ja organisaation toimintaa säätelevät normit           

5

2

 
44A010 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta           

3

   
  Organisaatioharjoittelu            

15

15 

44A011 Organisaatioharjoittelu ja ammattianalyysi             

15

 
  Muutos ja palveluiden kehittäminen        

6

   

6

44A018 Hyvinvointiyhteiskunnan muutos ja työn tulevaisuus         

3

     
44A019 Palvelujen kehittäminen         

3

 

   
  Tutkimustoiminnan perusteet ja tiedonhaku

1

     

4

2

 

7

44A015 Tutkimustoiminnan perusteet         

3

2

   
44A016 Tiedonhaku

1

     

1

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT                            

70

  Yhteiset suuntaavat ammattiopinnot

6

6

9

9

 

15

 

45

  Sosiaalialan toiminta-alueet

6

6

           
44S001 Lapsi- ja nuorisotyö 

3

             
44S002 Seniori- ja vanhustyö 

3

             
44S003 Vammaistyö ja kuntoutus   

3

           
44S004 Yhteisö- ja perusturvatyö   

3

           
  Mielenterveystyö    

3

3

       
44S029 Mielenterveystyö    

3

3

       
  Monikulttuurinen työ    

3

3

       
44S030 Kulttuurienvälinen kanssakäyminen     

3

 

       
44S031 Monikulttuurisen työn perusteet       

3

       
  Päihde- ja huumetyö    

3

3

       
44S032 Päihdetyö    

3

         
44S033 Hoidolliset lähestymistavat, palvelut, kuntoutus ja lainsäädäntö       

3

       
  Syventävä harjoittelu          

15

   
44S044 Syventävä harjoittelu ja ammattianalyysi          

15

   
  Lisäksi yksi seuraavista suuntaavista opintokonaisuuksista:              

25

  Lapsi- ja nuorisotyö    

6,5

7,5

6

5

 

25

44S005 Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus     

4,5

1,5

       
44S006 Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto     

2

6

       
44S036 Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät         

3

2

   
44S008 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI        

3

 

   
44S009 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret         

3

     
44S037 Lasten kulttuuri TAI          

3

   
44S038 Nuorten kulttuuri           

3

   
  Vammaistyö ja kuntoutus    

7

7

6

5

 

25

44S017 Vammainen lapsi ja perhe asiakkaana     

3

         
44S018 Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen    

3

         
44S019 Kuntoutus      

5

       
44S020 Arjen hallinnan tukeminen     

1

2

2

     
44S040 Vammaistyön erityishaasteet         

4

2

   
44S022 Vammaistyön kehittäminen           

3

   
  Yhteisö- ja perusturvatyö    

7

6

7

5

 

25

44S023 Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat     

4

         
44S024 Yhteisöjen uudet mahdollisuudet     

3

         
44S025 Sosiaaliturva      

3

       
44S041 Työvoimapalvelut      

3

       
44S042 Kuntoutustoiminta        

3

2

   
44S043 Yhteisötyön menetelmät         

4

3

   
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT        

2

4,5

4,5

4

       

15

  Vapaasti valittavat opinnot       

2

4,5

4,5

4

   

15

  OPINNÄYTETYÖ                

5

 

10

15

44S035 Opinnäytetyö        

5

 

10

15

  YHTEENSÄ

30

30

30

30

30

30

30

210

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK