Sosiaali- ja terveysala

Sosiaalialan koulutusohjelman, sosionomi (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen rakenne

 4. vuosi

 

 
Ammattiopinnot
80 op

Opinnäytetyö 
15 op

 3. vuosi

Perusopinnot
30 op 


Suuntaavat ammattiopinnot
70 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

 2. vuosi

 1. vuosi

Vuositeemat

1. vuosi: Sosiaalialan asiakastyö - ammatillisen toiminnan teoreettinen ja käytännöllinen perusjäsennys
2. vuosi: Sosiaalialan asiakastyöosaamisen syventäminen 
3. vuosi: Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja organisaatio-osaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen
4. vuosi: Kehittämis- ja johtamisosaaminen

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on opiskeluvalmiuksien luominen, itseohjautuvan ja tutkivan oppimisen virittäminen sekä orientoituminen sosiaalialaan.

Ammattiopinnot

Ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön saaden valmiuksia sekä ammattitehtävien suorittamiseen että niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opintoihin sisältyy 45 opintopisteen laajuinen harjoittelu neljässä vaiheessa, jolloin opiskelija paneutuu työelämässä tai työelämäprojektissa sosiaalialan työhön valitsemallaan toiminta-alueella.

Suuntaavat ammattiopinnot

Opiskelija valitsee 25 opintopisteen laajuiset suuntaavat ammattiopinnot kolmesta eri vaihtoehdosta: lapsi- ja nuorisotyö, vammaistyö ja kuntoutus sekä yhteisö- ja perusturvatyö. Lisäksi opiskelija suorittaa mielenterveystyöstä, monikulttuurisesta työstä ja päihdetyöstä kuuden opintopisteen opinnot jokaisesta täydentämään ja syventämään suuntaavia opintoja.

Harjoittelu

Ammatillisiin opintoihin sisältyy 45 opintopisteen laajuinen käytännön opiskelu neljässä vaiheessa, jolloin opiskelija paneutuu työelämässä tai työelämäprojektissa sosiaalialan työhön valitsemallaan toiminta-alueella.

Vapaasti valittavat opinnot

Tutkintoon sisältyy 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija voi valita joko sosiaali- ja terveysalan omista tai ammattikorkeakoulun yhteisistä valinnaisista opinnoista. Suositeltavaa on, että opiskelijat käyttävät myös muiden yksiköiden tarjoamia opintomahdollisuuksia ammattitaitonsa monipuolistamiseen ja syventämiseen. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös VirtuaaliAMK:n verkko-opinnoista.

Opinnäytetyö

Suuntaaviin ammattillisiin opintoihin liittyen opiskelija tekee 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle toisaalta laaja-alaisuutta, mikä tarkoittaa ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, asioiden problematisointia sekä yksilöllisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien rinnakkaista tarkastelua. Toisaalta opiskelijalla on mahdollisuus syventyä johonkin sosiaaialan erityisalueeseen. Käytännön harjoittelujen ja vaihtoehtoisten opintojen valinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan. Myös muiden opintojaksojen tehtävien ja tenttikirjojen valinnoilla sekä opinnäytetyön aihevalinnalla opiskelija voi suunnata oman opiskelunsa ja tulevan ammattitaitonsa painotusta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK