Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelma, geronomi (AMK), opetussuunnitelmat 2011 - 2012

Vanhustyön koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita vastamaan tulevaisuuden haasteisiin: ikääntyneen väestön määrän voimakas kasvu ja siitä aiheutuva uudenaikaisten palvelujen tarve; monialainen osaaminen, yrittäminen, johtaminen ja kehittäminen.

Geronomi (AMK) on seniori- ja vanhustyön ammattilainen, joka työssään edistää ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja terveyttä. Geronomin (AMK) työtehtävissä painottuu ennakoiva ja ehkäisevä, yhteisöllisyyttä tukeva, hoitava ja kuntouttava työote. Keskeistä työssä ovat palvelutarpeen arviointi, henkilökohtainen palveluohjaus, omaisten ja läheisten tukeminen sekä hyvinvointiteknologia osaaminen. Opiskelussa korostuu laaja-alainen ammattitaidon kehittäminen seniori- ja vanhustyössä, yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus. Koulutuksessa käytäntöön yhdistyy monitieteinen teoriapohja (gerontologia, fysioterapia, hoitotiede, sosiaalitieteet, käyttäytymistieteet).

Koulutuksessa luodaan ja toteutetaan uusia kuntouttavaan työotteeseen perustuvia työkäytäntöjä. Geronomi (AMK) voi työskennellä kuntoutusyksikössä, kotihoidossa, palvelutalossa, vanhainkodissa, projektissa, hoiva- ja hoitopalveluyrittäjänä; palveluohjaajana, vanhustyön johtajana, palveluyksikön esimiehenä, suunnittelijana ja palvelujen koordinaattorina.

Tavoitteena on, että geronomi (AMK) ymmärtää ikääntymisen aiheuttamat muutokset toimintakyvyssä ja pystyy laaja-alaisesti arvioimaan ja tukemaan ikääntyneen selviytymistä omassa toimintaympäristössään erilaisten toimintamenetelmien avulla. Geronomi (AMK) on eettisesti sitoutunut ikääntyneen hyvinvoinnin edistämiseen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Nuorten koulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK