Sosiaali- ja terveysala

Vanhustyön koulutusohjelma, geronomi (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen rakenne
4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op 

3. vuosi

Perusopinnot
25 op

Ammattiopinnot
95 op

Harjoittelu
60 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

2. vuosi
1. vuosi

Teemat

1. vuoden teema: Monialainen orientaatio ikääntyneen väestön hyvinvointiin

Opiskelija perehtyy ikääntymiseen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Opiskelija oppii havainnoimaan ja arvioimaan ikääntyneen hyvinvointiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia ja ikääntyneen toimintakykyä. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon arvoihin ja ammattieettisiin periaatteisiin. Opiskelija osaa luoda ikääntyneeseen ja hänen läheisiinsä tavoitteellisen, ikääntyneen toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevan vuorovaikutussuhteen.

2. vuoden teema: Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen ja tukeminen eri toimintaympäristöissä

Opiskelija oppii analysoimaan ja tukemaan ikääntyneen hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista osallisuutta vanhenemisen eri vaiheissa. Opiskelija oppii ennakoimaan ja ehkäisemään ikääntymiseen liittyviä toimintakykyä heikentäviä tekijöitä.  Opiskelija tuntee palvelujärjestelmien mahdollisuudet ja hallitsee palvelujen koordinoinnin ja palveluohjauksen. Opiskelija oppii tunnistamaan ikääntyneiden palvelutarpeet ja kykenee yhdessä ikääntyneen ja hänen verkostonsa kanssa kartoittamaan yksilöllisiä tarpeita tukevan palvelukokonaisuuden.  Opiskelija osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa. Opiskelija perehtyy hyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin ikääntyvien palveluissa.

3. vuoden teema: Ikääntyneen väestön palveluiden johtaminen, kehittäminen ja organisointi

Opiskelija ymmärtää organisaation tavoitteellisen toiminnan merkityksen ja strategiaprosessin sekä kykenee ennakoimaan kehittämistarpeita organisaatiossa. Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet sekä taloudellisen ja laadukkaan asiakaslähtöisen toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija tuntee organisaation toimintaa ohjaavan keskeisimmän normiston ja hallinnolliset periaatteet. Opiskelija saa valmiuksia toimia työyhteisön jäsenenä, ohjaajana, kehittäjänä ja johtajana.

4. vuoden teema: Tutkimus- ja kehittämisosaamisen syventäminen

Opiskelija hallitsee työelämälähtöisen tutkimustoiminnan perusteet. Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK