Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opintojen sisältö syksyllä 2008 ja keväällä 2009 aloittaville

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

                          
  PERUSOPINNOT

15,0

   

3,0

6,0

3,0

   

3,0

   

30,0

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

3,0

 

 

1,0

           
52P003 AMK:n tutkimustoiminta

 

 

3,0

2,0

           
52P004 Äidinkieli ja viestintä

3,0

 

                
52P005 Ruotsin kieli ja viestintä     

 

3,0

           
52P006 Englannin kieli ja viestintä     

 

  

3,0

         
52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta  

  

 

  

    

3,0

    
52P008 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta

3,0

               
52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede

3,0

               
52P010 Tietotekniikka

3,0

  

 

  

           
  AMMATILLISET OPINNOT

 

 

 

 

 

 

     

120,0

  Yhteiset ammatilliset opinnot

 

 

 

 

 

 

     

 

  Hoitotyön perusteet

6,0

12,0

           

18,0

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana

3,0

  

 

 

           
52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka

3,0

3,0

 

 

           
52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö  

3,0

 

 

         
52A000 Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu

 

6,0

                 

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

6,0

4,0

3,0

  1,5

 

1,5

    

16,0

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia

 

3,0

1,5

  1,5

           
52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi

3,0

1,0

                
52A006 Anatomia ja fysiologia

3,0

 

1,5

     

1,5

     

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

1,5

6,0

    

1,5

       

9,0

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka  

3,0

                
52A008 Ravitsemus ja terveysliikunta

1,5

1,5

                
52A009 Yhteistyö ja monikulttuurisuus  

1,5

     

1,5

         

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

 

6,0

15,0

            

21,0

52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

 

3,0

                
52A011 Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito  

2,0

1,0

              
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö  

1,0

2,0

               

 

52A014 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön ohjattu harjoittelu     

12,0

 

 

       

 

 

Työikäisten hoitotyö

    

9,0

18,0

9,0

       

36,0

52A015 Työikäisten terveyden edistäminen    

3,0

 

       

 

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito    

6,0

 

         
52A017 Työikäisten hoitotyön ohjattu harjoittelu        

18,0

9,0

         

 

 

Ikääntyneiden hoitotyö

      

 

5,0

6,0

    

11,0

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen        

2,0

       
52A019 Ikääntyneiden hoitotyö, lääkehoito ja hyvinvointiteknologia        

3,0

       
52A020 Ikääntyneiden hoitotyön ohjattu harjoittelu          

6,0

     
 

Mielenterveystyö

         

9,0

   

9,0

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito          

3,0

     
52A022 Mielenterveystyön ohjattu harjoittelu          

6,0

     
 

 

         

 

   

 

 

 

      

 

 

 

      
  Suuntaavat ammatilliset opinnot            

 

 

     

30,0

  Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto         

 

 

 

 

 

 

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

 

 

 

 

 

3,0

 

 

3,0

52A023 Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

        

 

 

27,0

 

27,0

52AS01 Asiantuntijuus sisätautipotilaan hoitotyössä            

 

3,0

    
52AS02 Erityiskysymykset sisätautipotilaan hoitotyössä          

 

3,0

   
52AS03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito           

 

 

3,0

    
52AS04 Sisätauti-kirurgisen hoitotyön ohjattu harjoittelu         

 

 

18,0

   
 

Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito

         

 

27,0

 

27,0

52AK01 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

 

3,0 

   
52AK02 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AK03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3,0

   
52AK04 Perioperatiivisen hoitotyön ja ensihoidon ohjattu harjoittelu            

18,0

   
 

Psykiatrinen hoitotyö

           

27,0

 

27,0

52AP01 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AP02 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AP03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3,0

   
52AP04 Psykiatrisen hoitotyön ohjattu harjoittelu            

 

18,0

    
  Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto          

 

 

 

 

60,0

 

Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö

            

10,0

 

10,0

52AT01 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö            

4,0

   
52AT02 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu            

6,0

   
 

Lapsen terveydenhoitotyö

           

10,0

 

10,0

52AT03 Lapsen terveydenhoitotyö            

4,0

   
52AT04 Lapsen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu            

6,0

   
 

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

           

10,0

 

10,0

52AT05 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö            

4,0

   
52AT06 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu            

6,0

   
 

Työikäisen terveydenhoitotyö

             

10,0

10,0

52AT07 Työikäisen terveydenhoitotyö              

4,0

 
52AT08 Työikäisen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu              

6,0

 
 

Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö

             

10,0

10,0

52AT09 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö              

4,0

 
52AT10 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyön ohjattu harjoittelu              

6,0

 
 

Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen

             

10,0

10,0

52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen              

5,0

 
52AT12 Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä              

5,0

 
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT  

2,0

 

6,0

6,0

2,0

     

15,0

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op                    
  Vapaasti valittavat hoitotyön perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op                  
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
  OPINNÄYTETYÖ         

1,0

6,0

8,0

 

 

15,0

  Opinnäytetyö       

1,0

6,0

8,0

 

 

 
YHTEENSÄ  (hoitotyön sv)

210,0

  YHTEENSÄ (terveydenhoitotyön sv)                        

240,0

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK