Sosiaali- ja terveysala

Hoitotyön koulutusohjelman, sairaanhoitaja (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

1. lukuk.

2. lukuk.

3. lukuk.

4. lukuk.

5. lukuk.

6. lukuk.

7. lukuk.

8. lukuk.

                          
  PERUSOPINNOT

15,0

   

3,0

5,5

3,0

0,5

3,0

   

30,0

52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

3,0

 

 

0,5

 

0,5

      
52P003 AMK:n tutkimustoiminta

 

 

3,0

2,0

           
52P004 Äidinkieli ja viestintä

3,0

 

                
52P005 Ruotsin kieli ja viestintä     

 

3,0

           
52P006 Englannin kieli ja viestintä     

 

  

3,0

         
52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta  

  

 

  

    

3,0

    
52P008 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta

3,0

               
52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede

3,0

               
52P010 Tietotekniikka

3,0

  

 

  

           
  AMMATILLISET OPINNOT

 

 

 

 

 

 

     

123,0

  Yhteiset ammatilliset opinnot

 

 

 

 

 

 

     
  Hoitotyön perusteet

7,5

10,5

           

18,0 

52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana

3,0

  

 

 

           
52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka

3,0

3,0

 

 

           
52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö

1,5

1,5

 

 

         
52A000 Hoitotyön perusteet, ohjattu harjoittelu

 

6,0

                 

 

 

Hoitotyön luonnontieteellinen perusta

6,0

5,5

3,0

 

 

1,5

    

16,0

52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia

 

4,5

1,5

 

           
52A005 Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi

3,0

1,0

                
52A006 Anatomia ja fysiologia

3,0

 

1,5

     

1,5

     

 

 

Terveyden edistäminen hoitotyössä

1,5

6,0

    

1,5

       

9,0

52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka  

3,0

                
52A008 Ravitsemus ja terveysliikunta

1,5

1,5

                
52A009 Yhteistyö ja monikulttuurisuus  

1,5

     

1,5

         

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

 

5,0

16,0

            

21,0

52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

 

3,0

                
52A011 Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito  

1,0

2,0

              
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö  

1,0

2,0

               

 

52A014 Ohjattu harjoittelu     

12,0

 

 

       

 

 

Työikäisten hoitotyö

    

3,0

21,0

12,0

       

36,0

52A015 Työikäisten terveyden edistäminen    

3,0

 

       

 

52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito    

 

3,0

3,0 

       
52A017 Ohjattu harjoittelu        

18,0

9,0

         

 

 

Ikääntyneiden hoitotyö

      

 

5,0

6,0

    

11,0

52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen        

2,0

       
52A019 Ikääntyneiden hoitotyö, lääkehoito ja hyvinvointiteknologia        

3,0

       
52A020 Ohjattu harjoittelu          

6,0

     
 

Mielenterveystyö

         

9,0

   

9,0

52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito          

3,0

     
52A022 Harjoittelu          

6,0

     
 

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

         

3,0

   

3,0

52A023

Hoitotyön hallinto ja lähiesimiestyö

      

 

 

3,0

      
  Suuntaavat ammatilliset opinnot            

 

 

     

27,0

  Hoitotyön vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot         

 

 

 

 

 

52AS00

Sisätauti-kirurginen hoitotyö

        

 

 

27,0

 

 

52AS01 Asiantuntijuus sisätautipotilaan hoitotyössä            

 

3,0

    
52AS02 Erityiskysymykset sisätautipotilaan hoitotyössä          

 

3,0

   
52AS03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito           

 

 

3,0

    
52AS04 Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu         

 

 

18,0

   
  TAI                  
52AK00

Perioperatiivinen hoitotyö ja ensihoito

         

 

27,0

 

 

52AK01 Asiantuntijuus perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

 

3,0

   
52AK02 Erityiskysymykset perioperatiivisen ja ensihoitopotilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AK03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3,0

   
52AK04 Perioperatiivinen hoitotyön ja ensihoidon harjoittelu            

18,0

   
  TAI                  
52AP00

Psykiatrinen hoitotyö

           

27,0

 

 

52AP01 Asiantuntijuus psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AP02 Erityiskysymykset psykiatrisen potilaan hoitotyössä            

3,0

   
52AP03 Lääketieteelliset opinnot ja lääkehoito            

3,0

   
52AP04 Psykiatrisen hoityön harjoittelu            

 

18,0

    
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT  

2,0

 

6,0

6,0

2,0

     

15,0

  Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 0 - 15 op  

 3,0

  3,0

1,5 

5,5 

      
  Vapaasti valittavat hoitotyön
perus- ja ammattiopinnot 0 - 15 op
                 
  Kieliopinnot 0 - 15 op                  
  OPINNÄYTETYÖ       

2,0

2,0

3,0

8,0

 

 

15,0

52A025 Opinnäytetyö     

 2,0

2,0

3,0

8,0

 

 

 
YHTEENSÄ

210,0

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK